Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (315) (2021) Trang: 31-40
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Liên kết:

“SBC là săn bắt chuột” là một trong những tiểu thuyết độc đáo của Hồ Anh Thái. Sự
độc đáo của tiểu thuyết thể hiện ở nhiều bình diện: đề tài, phương thức sáng tác đan xen giữa yếu tố
hiện thực, huyền thoại, trinh thám và đặc biệt là ngôn ngữ. Là một nhà văn có phong cách độc đáo và
là nhà nghiên cứu văn hóa uyên bác, Hồ Anh Thái đã vận dụng sáng tạo ngôn ngữ trong từng tác
phẩm. Tiểu thuyết
SBC là săn bắt chuột có sự đan dệt khéo léo của nhiều lớp từ ngữ: lớp từ ngữ bình
dân đại chúng, thi liệu dân gian (ca dao, tục ngữ, thành ngữ, đồng dao), lớp từ ngữ từ tác phẩm văn
học và hội họa dân gian. Bài viết này trình bày những đặc điểm ngôn ngữ nghệ thuật và giá trị biểu
đạt của nó trong tiểu thuyết
SBC là săn bắt chuột của nhà văn Hồ Anh Thái.

 
Các bài báo khác
1 (2013) Trang: 87
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: HN nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên và hoạt động NCKH
2 (2011) Trang: 117
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Ngữ Nga học & hiện đại
26 (2011) Trang: 244
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Thế giới khoa học, văn hóa, giáo dục
1 (2011) Trang: 266
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Ngoại ngữ và văn hóa …
3 (2011) Trang: 276
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Khoa học
130 (2011) Trang: 175
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Khoa học
1 (2010) Trang: 215
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Ngôn ngữ, hiện thực, nhận thức
11 (2010) Trang: 172
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Lí luận, nghiên cứu, thực hành
1 (2010) Trang: 137
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: HT Phương pháp giảng dạy
1 (2010) Trang: 172
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Từ ngữ chứa đựng ý tưởng
6 (2010) Trang: 63
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Văn bản, chủ thể nghiên cứu, …
1 (2010) Trang: 117
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Nghiên cứu về ngôn ngữ …
1 (2010) Trang: 227
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: HT Phương pháp giảng dạy
8 (2006) Trang: 136
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Tiếng Nga như một ngoại ngữ
1 (2005) Trang: 222
Tác giả: Trần Thị Nâu
Tạp chí: Ngữ Nga học & hiện đại
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...