Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 119-126
Tạp chí: Hội nghị nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, Huế, 6/2019
Liên kết:

Đồng bằng sông Cửu Long với hệ thống sông ngòi và kênh rạch chằng chịt nên hiện tượng nước ngập do triều cường thường xuyên xảy ra. Mực nước sông không chỉ chịu ảnh hưởng của thủy triều mà còn bởi nhiều yếu tố khác như địa hình, mực nước nền và nhiều yếu tố khí tượng thủy văn khác. Hệ thống dự báo mực nước được xây dựng nhằm giảm thiểu những thiệt hại về kinh tế cũng như có sự chuẩn bị đối phó với triều cường. Mô hình mạng LSTM (Long short-term memory networks) được xây dựng dựa trên dữ liệu mực nước của 4 trạm trên sông Mekong được đặt tại Tân Châu, Châu Đốc, Vàm Nao và Mỹ Thuận để dự báo mực nước tại Cần Thơ. Tập dữ liệu năm 2012-2015 được dùng để huấn luyện mô hình và dữ liệu năm 2016 dùng để kiểm tra đánh giá. Để dự báo mực nước của 6 giờ tiếp theo, dữ liệu mực nước của 24h trước đó được sử dụng như đầu vào của mô hình. Kết quả thực nghiệm cho thấy kết quả dự báo có sai số tương đối thấp, giá trị RMSE trung bình của 6 h đối với 4 trạm đầu vào là 4.956 cm, với 1 trạm đầu vào là 5.463cm.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 126-134
Tải về
Số Công nghệ TT 2017 (2017) Trang: 164-170
Tải về
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 179-188
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 18-27
Tải về
24 (2021) Trang: 172-178
Tạp chí: Hội thảo quốc gai về một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT @, Thái Nguyên, Tháng 12 năm 2021
(2021) Trang: 291-298
Tạp chí: Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XIV về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), HCM, 2021
14 (2021) Trang: 43-49
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XIV về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), TP. HCM, ngày 23-24/12/2021
3(4) (2019) Trang: 1-19
Tạp chí: Journal of Information & Telecommunication
(2018) Trang: 255-265
Tạp chí: Intelligent Information and Database Systems
(2017) Trang: 124-130
Tạp chí: FAIR 2017 - Đà Nẵng - 8/2017
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...