Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 43 (2016) Trang: 126-134
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 16/12/2015

Ngày chấp nhận: 24/05/2016

Title:

Recommender system for assisting document search

Từ khóa:

Hệ thống gợi ý, lọc cộng tác, hệ thống gợi ý thư viện

Keywords:

Recommender system, collabortive filetring, recommender system for library

ABSTRACT

Document searching for research is a frequent and necessary task for all students as well as lecturers. It is an absolutely necessary process in any library or learning resource center. However, the search function is almost based on keywords so the search results are not rich and not really effective to meet the needs of readers. In order to assist the readers better in searching documents, this study proposed applying the collaborative filtering method of recommender system and the keyword search index functionality (Elastic Search) to the search function. The result of this study is a recommender system for library – RecoLRC – which ensures the success of the document searching by the keywords, and creating a list of recommendation based on the document names, keywords and book borrowing histories. RecoLRC enhances the efficiency of the document searching in The Learning Resource Center of Can Tho University.

TÓM TẮT

Tra cứu tài liệu phục vụ cho nghiên cứu là thường xuyên và cần thiết đối với tất cả sinh viên cũng như giảng viên, đây là một quá trình không thể thiếu trong bất kỳ thư viện hay trung tâm học liệu. Tuy nhiên, các chức năng tìm kiếm hiện nay chủ yếu dựa theo từ khoá nên kết quả tìm kiếm không được phong phú cũng như chưa thực sự hiệu quả đáp ứng nhu cầu của độc giả. Để hỗ trợ tốt nhất cho độc giả tại các thư viện, trung tâm học liệu, nghiên cứu này đề xuất ứng dụng phương pháp lọc cộng tác của hệ thống gợi ý kết hợp với công cụ chỉ mục từ khoá tìm kiếm Elastic Search vào chức năng tìm kiếm tài liệu. Kết quả là một hệ thống gợi ý tài liệu – RecoLRC đảm bảo tìm kiếm tốt theo từ khoá đồng thời tạo ra danh sách các gợi ý dựa trên tên tài liệu, từ khoá và lịch sử mượn sách. Hệ thống RecoRLC giúp nâng cao hiệu quả của việc tra cứu tại Trung tâm Học liệu-Trường Đại học Cần Thơ.

Trích dẫn: Trần Nguyễn Minh Thư và Huỳnh Quang Nghi, 2016. Hệ thống gợi ý hỗ trợ tra cứu tài liệu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 43a: 126-134.

Các bài báo khác
Số Công nghệ TT 2017 (2017) Trang: 164-170
Tải về
Số Công nghệ TT 2015 (2015) Trang: 179-188
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 18-27
Tải về
24 (2021) Trang: 172-178
Tạp chí: Hội thảo quốc gai về một số vấn đề chọn lọc của CNTT&TT @, Thái Nguyên, Tháng 12 năm 2021
(2021) Trang: 291-298
Tạp chí: Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XIV về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), HCM, 2021
14 (2021) Trang: 43-49
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị KHCN Quốc gia lần thứ XIV về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), TP. HCM, ngày 23-24/12/2021
(2019) Trang: 119-126
Tạp chí: Hội nghị nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin, Huế, 6/2019
3(4) (2019) Trang: 1-19
Tạp chí: Journal of Information & Telecommunication
(2018) Trang: 255-265
Tạp chí: Intelligent Information and Database Systems
(2017) Trang: 124-130
Tạp chí: FAIR 2017 - Đà Nẵng - 8/2017
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...