Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
13 (2016) Trang: 30-38
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển Nông thôn
Liên kết:

Tỉnh Hậu Giang là tỉnh thuần nông với diện tích đất nông nghiệp chiếm khoảng 82,7% tổng diện tích; canh tác lúa chiếm ưu thế và lượng thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng trung bình mỗi năm khoảng 2807 tấn, trong đó hoạt chất Quinalphos thuộc gốc lân hữu cơ được sử dụng khá phổ biến. Đề tài đã được thực hiện nhằm  đánh giá hàm lượng hoạt chất Quinalphos trong đất ruộng lúa, bùn đáy trên kênh nội đồng và sông rạch chính vào vụ lúa Đông Xuân và Thu Đông tại Hậu Giang. Kết quả nghiên cứu  cho thấy hàm lượng Quinalphos đã được phát hiện ở tất cả các thuỷ vực khảo sát với tần suất phát hiện giảm dần từ ruộng lúa đến kênh nội đồng và sông chính với giá trị là 83,33; 60 và 61,11% tương ứng. Trung bình hàm lượng Quinalphos ở vụ Đông Xuân cao hơn vụ Thu Đông với giá trị là 13,33; 3,26 và 1,97 µg/Kg ở vụ Đông Xuân và 3,82; 2,54 và 2,50 µg/Kg ở vụ Thu Đông; tương ứng giảm dần từ ruộng lúa ra kênh nội đồng và sông chính. Giá trị Quinalphos trong đất ruộng và bùn đáy kênh nội đồng ở một số khu vực đã vượt ngưỡng cho phép của QCVN 15:2008 (10 µg/Kg). Hàm lượng Quinalphos phụ thuộc vào hàm lượng chất hữu cơ và tỉ lệ sét trong đất.

 

Các bài báo khác
Số 47 (2016) Trang: 32-39
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 65-74
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...