Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
9 (2014) Trang: 52-58
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Đề tài được thực hiện để đánh giá nồng độ fenobucarb trong nước mặt trên ruộng lúa, kênh nội đồng và sông rạch chính tại Hậu Giang. Kết quả đã tìm thấy tần xuất phát hiện dư lượng fenobucarb cao nhất trên kênh nội đồng, chiếm 100% ở vụ đông - xuân và 93% ở vụ hè - thu; trên ruộng lúa tương ứng 87 và 80%; trên sông rạch đều là 78%. Trung bình hàm lượng fenobucarb ở vụ hè - thu trên ruộng lúa, kênh nội đồng và sông rạch khoảng 0,081, 0,102 và 0,047 àg/L cao hơn vụ đông - xuân với 0,037, 0,032 và 0,018 àg/L tương ứng. Đề tài đã phát hiện dư lượng fenobucarb tại các điểm thu mẫu trên kênh nội đồng và ruộng lúa cao hơn ở sông rạch. Nghiên cứu cũng tìm thấy 2/18 điểm khảo sát trên sông chính có nồng độ fenobucarb đã vượt mức quy định của ủy ban châu Âu về dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nước uống (0,1 àg/L). Mặc dù nồng độ fenobucarb dưới ngưỡng LC50 của cá và động vật đáy, nhưng có thể gây ảnh hưởng lâu dài đến sự sinh trưởng và phát triển sinh vật thủy sinh. Do vậy, chương trình quan trắc hàng năm của tỉnh cần theo dõi diễn biến và sự tích lũy của fenobucarb trong nước, bùn đáy và sinh vật thủy sinh.

Các bài báo khác
Số 47 (2016) Trang: 32-39
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 65-74
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...