Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12 (2011) Trang: 17-22
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Để đánh giá và bảo tồn nguồn tài nguyên đa dạng di truyền giống lúa kháng mặn, 56 giống lúa được thu thập ở vùng ven biển của các tỉnh Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh và Bạc Liêu.  Đặc tính kháng mặn được đánh giá bằng phương pháp điện di DNA với primer RM223.  Kết quả thí nghiệm cho thấy có 21 giống lúa thể hiện băng DNA giống như giống chuẩn kháng mặn (Đốc Phụng) và 27 giống thể hiện băng DNA  tương tự như giống chuẩn nhiễm mặn (IR28). Kết quả thí nghiệm còn cho thấy trong 56 giống lúa trồng ở vùng ven biển có 25 giống có hạt dài từ 6,6-7,5 mm;12 giống có dạng hạt rất dài.  Nhóm lúa nếp có giống Nếp Sáp đạt hàm lượng amylose chuẩn (

Các bài báo khác
Số 03 (2005) Trang: 33-39
Tải về
Số 03 (2005) Trang: 49-57
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...