Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 148-158
Tải về
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 38-44
Tải về
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 98-105
Tải về
1 (2019) Trang: 63-80
Tạp chí: Using alternative assessment to improve EFL learners' learning achievement
ISBN 978-604-67-1159-9 (2018) Trang: 60-75
Tạp chí: Proceedings of the 1st National Conference on English Language Teaching Upgrade
ISBN 978-0-6483295-0-3 (2018) Trang: 114-123
Tạp chí: Developing Educational Professionals in Southeast Asia (DEPISA Monograph 5)
December 2015 (2015) Trang: 5-15
Tạp chí: Developing Educational Professionals in Southeast Asia (DEPISA)
(2016) Trang: 749-812
Tạp chí: The International Conference of English Language Teaching 2016: Exploring New Paths to a Better Future of ELTN in a Globalised world, October 2016, Ho Chi Minh City
(2016) Trang: 60-70
Tạp chí: Developing Educational Professionals in Southeast Asia DEPISA Monograph no. 4
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...