Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 16a (2010) Trang: 216-222
Tải về

abstract

Hydnophytum formicarum Jack. is a medicinal plant of Rubiaceae family. Young leaf explants of this plant induced calli at 75% on MS medium supplemented with either 0.5 mg/l NAA alone or in combination with 2 mg/l BA or medium supplemented with 2 mg/l NAA and 2 mg/l BA after 40 days cultured. Calli were soft, friable and green yellow color with roots. Calli were discriminated two types calli with and without roots. Both of them were cultured on MS medium with and without activated charcoal at 1g/l. Results showed that shoot organogenesis in leaf calli was not observed on MS medium with and without activated charcoal at 1 g/l. However, roots cultured with leaf calli formed small compact calli on the surface at rate of 40% after 60 days cultured. Shoot regeneration obtained 54.17% after 90 days from these calli on MS medium complemented with 1 g/l activated charcoal.

Keywords: Hydnophytum formicarum Jack., callus induction, root, shoot regeneration

Title: Callus induction and shoot regeneration from young leaf explant of ant plant (Hydnophytum formicarum Jack.)

Tóm tắt

Bí Kỳ Nam (Hydnophytum formicarum Jack.) là một loài thảo dược thuộc họ Rubiaceae. Mô lá non của cây Bí Kỳ Nam tạo mô sẹo 75% sau 40 ngày nuôi cấy trên môi trường MS bổ sung 0,5 mg/l NAA đơn hay kết hợp với 2 mg/l BA hay môi trường bổ sung 2 mg/l NAA kết hợp 2 mg/l BA. Mô sẹo có dạng mềm, rời, màu vàng xanh và có rễ. Mô sẹo được phân biệt thành 2 dạng là mô sẹo và mô sẹo có rễ. Cả hai dạng mô sẹo được tái sinh trên môi trường MS không có hoặc có bổ sung 1 g/l than hoạt tính. Kết quả cho thấy mô sẹo không phát sinh chồi trên cả môi trường không có và có bổ sung 1g/l than hoạt tính.Tuy nhiên, rễ nuôi cấy cùng với mô sẹo tạo mô sẹo nhỏ, chặc và có màu xanh trên bề mặt rễ ở môi trường MS bổ sung 1 g/l than hoạt tính với tỷ lệ khoảng 40% ở 60 ngày sau khi cấy và mô sẹo này hình thành chồi với tỷ lệ 54,17% sau 90 ngày nuôi cấy.

Từ khóa: Hydnophytum formicarum Jack., tạo mô sẹo, rễ, tái sinh chồi

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 179-188
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 32-38
Tải về
Số 45 (2016) Trang: 39-48
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 47-54
Tải về
Số 20a (2011) Trang: 61-67
Tải về
Số 24a (2012) Trang: 88-95
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...