Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 1 (2022) Trang: 87-94

Công trình này thuộc hướng nghiên cứu sự ổn định vi phân của các bài toán điều khiển tối ưu có tham số cho phương trình vi phân đạo hàm riêng elliptic nửa tuyến tính. Bài báo thu được các kết quả mới theo hướng nghiên cứu này bao gồm việc thiết lập các công thức vi phân của ánh xạ nghiệm của phương trình vi phân đạo hàm riêng elliptic nửa tuyến tính và hàm mục tiêu của bài toán điều khiển tối ưu có tham số. Qua đó, công thức tính toán dưới vi phân chính quy (dưới vi phân Fréchet) được xây dựng cho hàm giá trị tối ưu của bài toán điều khiển tối ưu có tham số đang xét.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 1-7
Tải về
195 (2020) Trang: 1-13
Tạp chí: Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications
57 (2019) Trang: 3021-3045
Tạp chí: SIAM Journal on Control and Optimization (SICON)
Online First (2017) Trang: 1-17
Tạp chí: Optimization Letters
(2015) Trang: 4
Tạp chí: International Workshop on Some Selected Problems in Optimization and Control Theory, Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics, 7th Floor, Ta Quang Buu Library, 1 Dai Co Viet, Hanoi, February 4-7, 2015
(2015) Trang: 49
Tạp chí: Hội thảo Tối ưu và Tính toán Khoa học, Lần thứ 13 - Ba Vì, Hà Nội, 23-25/4/2015
Số 1 (2015) Trang: 1-21
Tạp chí: Journal of Global Optimization
159 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Journal of Optimization Theory and Applications
23 (2013) Trang: 1
Tạp chí: SIAM J. Optimization
56 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Journal of Optimization Theory and Applications
77 (2013) Trang: 1
Tạp chí: Journal of Optimization Theory and Applications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...