Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Ngày 29 tháng 5 năm 2020, TP. Bến Tre, Bến Tre (2020) Trang: 139-152
Tạp chí: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu Nông nghiệp tỉnh Bến Tre. Tổ chức ngày 29 tháng 5 năm 2020 tại thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Liên kết:

Bài viết là kết quả tổng quan các thông tin về khả năng thích nghi với độ mặn của các loài thủy sản đang được nuôi phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện nay và khả năng nuôi một số loài thủy sản ở những vùng bị XNM (xâm nhâp mặn) theo bản đồ hiện trạng XNM của Viện khoa học Thủy lợi miền Nam (2016). Từ đó cho thấy khả năng chuyển đổi vùng nuôi, cơ cấu sản xuất, mô hình nuôi và loài nuôi nhằm thích ứng và giảm thiểu rủi ro do tác động của XNM. Ở những vùng nhiễm mặn, một số mô hình nuôi thủy sản nước ngọt dự báo sẽ chuyển sang mô hình nuôi thủy sản nước lợ (cá/tôm nước lợ), dự báo vùng nuôi các loài này sẽ mở rộng vào đất liền ở những khu vực có độ mặn lớn hơn 4 ‰. Ở những vùng lợ nhạt hay nhiễm mặn theo mùa vẫn có thể nuôi một số loài thủy sản nước ngọt có khả năng thích nghi với độ mặn.

 
Các bài báo khác
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 114-122
Tải về
Số 41 (2015) Trang: 121-133
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 133-142
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 28-39
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...