Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2022) Trang: 46-53
Tạp chí: Nhân lực Khoa học xã hội
Liên kết:

Bài viết xem xét các quy định về dẫn độ và quyền được sống của cá nhân ở Châu Âu. Trên cơ sở đó, làm rõ sự tác động quyền được sống của người phạm tội đến việc thực hiện dẫn độ họ ở các quốc gia này. Cuối cùng nhóm tác giả đưa ra kiến nghị cho Việt Nam liên quan đến hoạt động dẫn độ tội phạm.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 1-10
Tải về
(2021) Trang: 312-331
Tạp chí: Kỹ năng trong đào tạo cử nhân luật đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, Đại học Luật Huế, 15/01/2021,
Nagy Melánia (2021) Trang: 75-87
Tạp chí: Gyerekekre fókuszálva Konferenciakötet
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...