Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2021) Trang: 312-331
Tạp chí: Kỹ năng trong đào tạo cử nhân luật đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, Đại học Luật Huế, 15/01/2021,
Liên kết:

Theo yêu cầu ngày càng cao của người sử dụng lao động, sinh viên sau khi tốt nghiệp không chỉ là những người hiểu biết tường tận các kiến thức của chuyên ngành được đào tạo mà còn phải là người có khả năng vận dụng các tri thức đã học vào hoàn cảnh công việc cụ thể. Với mục tiêu đào tạo sinh viên trở thành những cá nhân am hiểu kiến thức pháp lý và thành thạo kỹ năng có liên quan đến ngành Luật, Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ đã đưa việc đào tạo kỹ năng vào chương trình theo hướng kết hợp với việc hướng dẫn kiến thức pháp lý. Bài viết phân tích một số kỹ năng mà sinh viên được trau dồi thông qua việc nghiên cứu các quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình tại Khoa Luật, Trường Đại học Cần Thơ. Từ đó, người viết trao đổi một số khó khăn trong quá trình thực hiện và đề xuẩ cách giải quyết, với hy vọng mang lại hiệu quả tốt nhất cho phương pháp giảng dạy này.

Các bài báo khác
Số 40 (2015) Trang: 1-10
Tải về
Nagy Melánia (2021) Trang: 75-87
Tạp chí: Gyerekekre fókuszálva Konferenciakötet
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...