Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21a (2012) Trang: 169-179
Tải về

ABSTRACT

The study aims to identify and segment the Eco-tourism market in Cantho city. The result identifies three distinct segments: simple life/simple beauty seeker, nature, family and outdoor activities seeker, novelty seeker. The study also identifies demographic, behavior characteristics, and benefit sought by tourists of each segment. The results provide information which could be used to develop product strategies for target market for tourism suppliers in Cantho city in order to develop the Eco-tourism in Cantho efficiency.

Keywords: market segmentation, benefit-sought, Eco-tourism, Cantho city

Title: Eco-tourism market segmentation in Can Tho city

TóM TắT

Mục tiêu chính của nghiên cứu nhằm xác định các tiêu chí và tiến hành phân khúc thị trường du lịch sinh thái thành phố Cần Thơ. Kết quả nghiên cứu đã xác định được ba phân khúc khách đối với du lịch sinh thái Cần Thơ: nhóm du khách tìm sự bình dị, nhóm khách tìm về với vẻ đẹp thiên nhiên, thích tham gia các hoạt động khám phá và tìm niềm vui cho gia đình, và nhóm du khách tìm kiếm sự mới lạ. Nghiên cứu cũng mô tả chi tiết đặc điểm nhân khẩu học, hành vi khi đi du lịch và những yêu cầu về lợi ích mong muốn có được khi đi du lịch sinh thái Thành phố Cần Thơ đối với từng nhóm phân khúc. Kết quả này sẽ góp phần giúp những tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh du lịch lựa chọn một hoặc nhiều phân khúc mục tiêu, từ đó xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm hiệu quả, mang tính đặc trưng cho du lịch sinh thái Thành phố Cần Thơ.

Từ kho?a: phân khúc thị trường, yêu cầu lợi ích, du lịch sinh thái, thành phố Cần Thơ

Các bài báo khác
Số 24b (2012) Trang: 173-181
Tải về
1 (2013) Trang: 7
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Sinh viên - Học viên cao học - Nghiên cứu sinh khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh
1 (2012) Trang: 203
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2012) Trang: 228
Tạp chí: Phát triển KT-XH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...