Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1859-4581 (2018) Trang: 245-248
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Đề tài “Khảo sát kháng thể kháng Porcine Epidemic Diarhea virus (PEDV) trên heo nái tại huyện Châu Thành và Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang” bằng Bộ kít ELISA của công ty BIOVET (Canada). Kết quả qua kiểm tra 138 mẫu huyết thanh heo nái của các cơ sở chăn nuôi được lấy từ heo nái không tiêm phòng vaccine PED tại 2 huyện Châu Thành và Chợ Gạo thuộc tỉnh Tiền Giang là 38,41%. Ở heo nái đẻ trên 4 lứa dễ mẫn cảm với mầm bệnh nhất với tỷ lệ nhiễm là 56,00%, kế đến là heo nái hậu bị và 1 lứa (35%), giai đoạn heo nái từ 2-3 lứa ít mẫn cảm với mầm bệnh nhất với tỷ lệ nhiễm là 33,96%. Theo quy mô trại thì cho thấy trại có số heo nái trên 40 con có tỷ lệ nhiễm cao hơn so với những trại có số heo nái dưới 40 con (41,18% so với 35,71%).

Các bài báo khác
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 50-53
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...