Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Trong: GS. TS. Hà Thanh Toàn (2022) Trang: 170-192
Tạp chí: Toàn cảnh nguồn nhân lực Đồng bằng sông Cửu Long và vai trò của trường Đại học Cần Thơ
(2015) Trang: 55
Tạp chí: 40th National Conference on the Theoretical Physics and 3rd International Workshop on the Theoretical and Computational Physics
112 (2012) Trang: 1
Tác giả: Huỳnh Anh Huy
Tạp chí: Applied Physics
115 (2011) Trang: 1
Tác giả: Huỳnh Anh Huy
Tạp chí: Physics Chemistry C
83 (2011) Trang: 1
Tác giả: Huỳnh Anh Huy
Tạp chí: Physics Review B
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...