Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số CĐ Tự nhiên (2020) Trang: 141-147
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 17-21
Tải về
(2015) Trang: 403 - 406
Tạp chí: The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2015, 11-14 November Vung Tau Vietnam
(2015) Trang: 399 - 402
Tạp chí: The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application - IWNA 2015, 11-14 November Vung Tau Vietnam
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Đặng Long Quân
Tạp chí: The 4 International workshop on Nanotechnology and Application IWNA 2013
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Đặng Long Quân
Tạp chí: The 4 International workshop on Nanotechnology and Application IWNA 2013
1 (2012) Trang: 344
Tác giả: Đặng Long Quân
Tạp chí: Nano Meterials for Energy Conversion and Fuel Cell
1 (2012) Trang: 352
Tác giả: Đặng Long Quân
Tạp chí: Nano Meterials for Energy Conversion and Fuel Cell
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...