Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 130-138
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thời hội nhập
Liên kết:

Hậu Giang là vùng sản xuất lúa trọng điểm của đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhưng cũng là nơi chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, cũng như hiện tượng khô hạn sẽ kích thích phèn hoạt động mạnh hơn và ngày càng trầm trọng hơn, ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến việc sản xuất lúa. Xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang là một vùng đất phèn khá lâu đời và nổi tiếng ở ĐBSCL, vì vậy cần phải có các giải pháp nhằm hạn chế những ảnh hưởng của phèn, cải thiện năng suất lúa, trong đó giống được xem là biện pháp rẻ tiền nhưng mang hiệu quả kinh tế cao. Đề tài “Chọn giống cho canh tác lúa trên vùng đất phèn Hòa An - Phụng Hiệp - Hậu Giang, thích ứng với biến đổi khí hậu” được thực hiện nhằm mục tiêu xác định những giống lúa thích nghi phèn tốt, có thời gian sinh trưởng ngắn, kháng rầy nâu và đạo ôn, cho năng suất cao trên vùng đất phèn. Đề tài được thực hiện bởi 2 thí nghiệm: (1) Khảo nghiệm năng suất 12 giống lúa cao sản ngắn ngày và (2) Trồng trình diễn 8 giống lúa triển vọng trên vùng đất phèn, tại khoa Phát triển Nông thôn năm 2012. Thí nghiệm (1) được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 03 lần lặp lại, 12 nghiệm thức tương ứng với 12 giống lúa, mỗi nghiệm thức 20 m2. Thí nghiệm (2) được bố trí tuần tự không lặp lại với 08 nghiệm thức là 08 giống lúa được xác định từ thí nghiệm (1) và các giống lúa triển vọng từ Viện Lúa Ô Môn và Đại học Cần Thơ, mỗi nghiệm thức 500 m2. Qua kết quả phân tích các chỉ tiêu về nông học, tính thích nghi phèn và chống chịu sâu bệnh chính, đề tài còn được sự tham gia đánh giá giống với khoảng 150 đại biểu là nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật và nông dân tiên tiến, đại diện cho các tỉnh ĐBSCL đã bình chọn giống MTL480 là giống lúa ưu tú nhất đáp ứng các mục tiêu trên nhằm cải thiện đời sống người dân trên vùng đất khó khăn, góp phần bảo đảm an ninh lương thực.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...