Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 90-96
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/01/2013

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

Isolation and analysis of Neutral lipids from activated sludge

Từ khóa:

Bùn hoạt tính, chất béo trung tính, trích ly

Keywords:

Activated sludge, neutral lipids, biodiesel

ABSTRACT

Sewage sludge with its high lipid content is a potential raw material for producing biodiesel. Activated sludge, which also contains large amount of phospholipids originated from cell membranes of microorganism, recently has attracted considerable interests as a potential source of raw material for biodiesel production. In this study, oil was firstly extracted from dry sludge which was obtained from Taipei municipal waste water treatment plant, dewaxed and degummed, and then titration and saponification were employed to separate saponifiable lipids from the unsaponifiables. Compositions of the neutral lipids obtained, as well as fatty acid profiles of the neutral lipids were investigated.

TóM TắT

Bùn hoạt tính với hàm lượng chất béo tích trữ cao là nguồn nguyên liệu thô tiềm năng cho việc sản xuất biodiesel. Ngoài ra, trong bùn hoạt tính cũng có chứa một lượng lớn các phospholipids từ màng tế bào của các vi sinh vật. Chính vì vậy, việc sử dụngcác nguồn chất béo trích ly từ bùn hoạt tính làm nguồn nguyên liệu mới cho sản xuất biodiesel đã và đang thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà khoa học trên thế giới. Trong nghiên cứu này, dầu /chất béo sẽ được trích ly từ bùn sau khi đã sấy khô. Bùn hoạt tính sử dụng cho nghiên cứu được lấy từ nhà máy xử lý nước thải dân dụng ở Taipei. Dầu sau khi trích ly sẽ được xử lý loại sáp và gum, sau đó chuẩn độ và xà phòng hóa để phân tách các thành phần xà phóng hóa và các thành phần không xà phòng hóa. Thành phần cơ bản của các chất béo trung tính cũng như thông tin về cấu trúc mạch cacbon của chúng sẽ được khảo sát.

Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 109-115
Tải về
1 (2013) Trang: 18
Tạp chí: HT Kết nối doanh nghiệ-quản lý-đào tạo lĩnh vực kỹ thuật công nghệ ĐBSCL
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: World Conference on Oilseed Processing Fats and Oils
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: (Ed.) A. Pandey, Academic Press. CA.
102 (2011) Trang: 9518
Tạp chí: Bioresource Technology
1 (2010) Trang: 7
Tạp chí: 101st AOCS annual meeting Expo
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...