Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
101 (2010) Trang: 8891
Tạp chí: Bioresource Technology
Liên kết:
Dang cap nhat....
Các bài báo khác
Số 43 (2016) Trang: 109-115
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 90-96
Tải về
1 (2013) Trang: 18
Tạp chí: HT Kết nối doanh nghiệ-quản lý-đào tạo lĩnh vực kỹ thuật công nghệ ĐBSCL
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: World Conference on Oilseed Processing Fats and Oils
1 (2011) Trang: 1
Tạp chí: (Ed.) A. Pandey, Academic Press. CA.
102 (2011) Trang: 9518
Tạp chí: Bioresource Technology
1 (2010) Trang: 7
Tạp chí: 101st AOCS annual meeting Expo
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...