Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 08 (2007) Trang: 21-27
Tải về

ABSTRACT

In recent years, several researchers have used the digital image processing method with the help of continues Wavelet transform to solve the inverse potential field problems of geophysics interpretation. For this reason, we use the multiscale edge detection (MED) technique and a complex wavelet, so-called Poisson?Hardy wavelet to determine the horizontal positions and the depths of the sources from the measured geomagnetic field data ofMekongDelta.

Keywords: Inverse potential field problems, Multiscale edge detection, Wavelet poisson-hardy

Title: Using the Med method to determine the locations and the deapths of geomagnetic sources in theMekongDelta

TóM TắT

Trong những năm gần đây, có nhiều nhà nghiên cứu đã dùng phương pháp xử lý trên ảnh kỹ thuật số với công cụ hỗ trợ hùng mạnh của phép biến đổi wavelet liên tục để giải quyết các bài toán ngược của trường thế trong ngành phân tích Địa vật lý. Cũng vớí mục đích đó, chúng tôi dùng kỹ thuật phát hiện các biên đa tỉ lệ (MED) và hàm wavelet phức gọi là wavelet Poisson Hardy để xác định vị trí và độ sâu của các nguồn từ trường trên số liệu đo thực tế ở vùng đồng bằng Nam Bộ. 

Từ khóa: Bài toán ngược trường thế, phát hiện các biên đa tỉ lệ, Wavelet Poisson-Hardy

Các bài báo khác
Số 15b (2010) Trang: 1-8
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 119-128
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 207-212
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 213-221
Tải về
Số 04 (2005) Trang: 222-229
Tải về
Số 13 (2010) Trang: 27-35
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 38-46
Tải về
1 (2012) Trang: 340
Tạp chí: Vật lí địa cầu
(2009) Trang:
Tạp chí: Tuyển tập báo cáo Hội nghị KH Kỹ thuật Địa Vật lý VN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...