Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 2 (2022) Trang: 315-326

Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu thực trạng và xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi từ thuốc bảo vệ thực vật hóa học sang thuốc sinh học của hộ trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long. Dữ liệu được thu thập bằng phỏng vấn trực tiếp 180 nông hộ thuộc 3 tỉnh/thành gồm An Giang, Cần Thơ và Sóc Trăng đại diện cho 3 vùng sản xuất lúa điển hình trong khu vực. Phương pháp thống kê mô tả, thang đo Likert và mô hình Logit được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tín hiệu tốt với hơn 60% nông hộ được khảo sát sẵn sàng chuyển đổi. Ngoài ra, mô hình Logit chỉ rõ nhân tố học vấn và sự nhận biết về thuốc sinh học làm tăng xác suất đồng ý chuyển đổi của nông hộ, trong khi tuổi chủ hộ làm giảm xác suất này. Dựa trên kết quả nghiên cứu và phân tích SWOT, một số giải pháp và hàm ý chính sách được đề xuất nhằm mục đích giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật hóa học và tạo động cơ chuyển đổi sang thuốc sinh học cho nông dân.

Các bài báo khác
Tập 56, Số 5 (2020) Trang: 218-226
Tải về
Số 31 (2014) Trang: 81-90
Tải về
(2022) Trang: 613-626
Tạp chí: International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies-III Turkish Republic of Northern Cyprus, November 15-17, 2022
131 (2022) Trang: 83-101
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển
17 (2022) Trang: 34-50
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh: Kinh tế và Quản trị kinh doanh
(2022) Trang: 667-677
Tạp chí: VII. INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, April 22-24, 2022, Antalya, Türkiye
(2022) Trang: 124-145
Tạp chí: International Conference on Investment and Development for Agricultural Markets and Rural Tourism, Can Tho University, 28th September 2022
(2022) Trang: 998-1010
Tạp chí: 4. INTERNATIONAL PALANDOKEN SCIENTIFIC STUDIES CONGRESS, 28-29th April, 2022, ERZURUM
n: Brears R. (eds) (2022) Trang: 1-17
Tạp chí: The Palgrave Encyclopedia of Urban and Regional Futures
12 (2022) Trang: 40-52
Tạp chí: Asian Journal of Agriculture and Rural Development
In: Mustafa Latif EMEK (eds) (2021) Trang: 27-59
Tạp chí: Towards Sustainable and innovative business models
In: Mustafa Latif EMEK (eds) (2021) Trang: 51-75
Tạp chí: Understanding new cases in Microeconomics: markets and Industries
In: Brears R.C. (eds) The Palgrave Handbook of Climate Resilient Societies. Palgrave Macmillan, Cham. (2021) Trang: 1-23
Tạp chí: The Palgrave Handbook of Climate Resilient Societies
(2021) Trang: 296-306
Tạp chí: The second international Conference in Business, Economics & Finance, Can Tho University, 18th December 2020
(2021) Trang: 298-308
Tạp chí: International SIIRT Conference on Scientific Research Siirt University November 5-7, 2021
(2021) Trang: 280-292
Tạp chí: 9th International Conference on Social Sciences, August 15-16 2021, Sanliurfa Turkey,
(2021) Trang: 320-332
Tạp chí: The second international Conference in Business, Economics & Finance, Can Tho University, 18th December 2020
9 (2021) Trang: 154-164
Tạp chí: International Journal of Research and Review
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...