Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 19a (2011) Trang: 204-210
Tải về
Số 19b (2011) Trang: 219-224
Tải về
Số Thủy sản 2014 (2014) Trang: 54-58
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 64-69
Tải về
01 (2017) Trang: 215-223
Tạp chí: Nghiên cứu khoa học và phát triển kinh tế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...