Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 2 (2022) Trang: 305-314

Trong vài năm gần đây, ý định nghỉ việc đã trở thành một vấn đề quan trọng trong giới nghiên cứu cũng như đối với các doanh nghiệp; đặc biệt là ý định nghỉ việc của nhân viên khách sạn. Mục đích của nghiên cứu này là tập trung xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên khách sạn tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang trong bối cảnh COVID-19. Phương pháp thống kê mô tả, đánh giá độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá và hồi quy tuyến tính được sử dụng để phân tích dữ liệu. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 2 nhân tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc của nhân viên khách sạn trong bối cảnh COVID-19: (1) Cam kết tổ chức và (2) Sự hài lòng công việc. Từ đó, một số khuyến nghị được đề xuất nhằm hạn chế ý định nghỉ việc của nhân viên khách sạn tại Phú Quốc trong thời gian tới.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 113-122
Tải về
Tập 56, Số 2 (2020) Trang: 168-177
Tải về
Tập 56, Số 3 (2020) Trang: 184-193
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...