Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2022) Trang: 85-94
Tạp chí: Diễn đàn phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long- SDMD2022 Khoa học và công nghệ - động lực cho đổi mới và phát triển
(2022) Trang: 95-103
Tạp chí: Diễn đàn phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long- SDMD2022 Khoa học và công nghệ - động lực cho đổi mới và phát triển
(2022) Trang: 266-273
Tạp chí: Chuyển đổi số - Từ lý luận đến thực tiễn ở đồng bằng sông Cửu Long
(2022) Trang: 1-9
Tạp chí: Diễn đàn phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long- SDMD2022 Khoa học và công nghệ - động lực cho đổi mới và phát triển
1 (2022) Trang: 250-258
Tạp chí: Proceedings of international conference on Supply and demand for high-skilled labor in east asian contries: Challenges and solutions for Ho Chi Minh city
(2021) Trang: 36-42
Tác giả: Hồ Thị Hà
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC - VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY; TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
1 (2021) Trang: 267-272
Tác giả: Hồ Thị Hà
Tạp chí: TED-2021 Proceedings of the International Conference on Culture, Education TOURISM with Economic Development
(2018) Trang: 39-48
Tác giả: Hồ Thị Hà
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng hiện nay, Đại học Cần Thơ,16/11/2018
236 (2018) Trang: 1-9
Tác giả: Hồ Thị Hà
Tạp chí: Khoa học xã hội
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...