Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 207-220
Tạp chí: Hội thảo quốc gia: Sử dụng hiệu quả phân bón Văn Điển ở Việt Nam . TP HCM này 28/05/2015
Liên kết:

 Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá thành phần lân và khả năng phóng thích lân trong đất làm cơ sở cho việc lý giải sự đáp ứng của cây trồng đối với phân lân, khuyến cáo bón lân và quản lý hiệu qủa lân trong đất. Nghiên cứu sử dụng các mẫu đất có hàm lượng lân dễ tiêu từ thấp đến cao trên đất trồng rau màu chủ yếu ở Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long và Trà Vinh để phân tích (i) các thành phần lân theo phương pháp của Chang-Jackson và theo Hedley, và (2) khảo sát khả năng phóng thích lân trong đất bằng cách trích lân với các tỉ lệ đất: nước từ 1:10; 1:60; 1:120; 1:240 ở các thời gian: 1 giờ; 12 giờ; 24 giờ; và 48 giờ. Kết quả nghiên cứu cho thấy trên các đất trồng rau-màu-màu trọng điểm ở ĐBSCL, lân sắt là dạng chiếm chủ yếu so với lân nhôm, lân canxi. Thành phần lân tan trong nước (H2O – Pi), lân ở các vị trí hấp phụ yếu trên các bề mặt khoáng sét và các oxide/hydroxide Fe, Al (NaHCO3 – Pi) và lân hấp phụ chặt trên các bề mặt khoáng sét và các oxide/hydroxide Fe, Al (NaOH – Pi) là các thành phần lân có mối tương quan chặt với lân dễ tiêu và là lượng lân có thể phóng thích cho cây trồng sử dụng. Khả năng phóng thích lân đạt rất cao ở các đất trong nghiên cứu (1,97 –103,92 mgP/kg ở tỉ lệ trích 1:240). Hàm lượng này gia tăng với sự gia tăng hàm lượng lân dễ tiêu trong đất. Điều này đã lý giải sự đáp ứng thấp của cây trồng đối với phân lân trên đất có hàm lượng lân đễ tiêu trung bình và cao.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 31-37
Tải về
Số 11a (2009) Trang: 370-379
Tác giả: Nguyễn Mỹ Hoa
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 40-49
Tải về
Số 29 (2013) Trang: 52-59
Tác giả: Nguyễn Mỹ Hoa
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 80-87
Tác giả: Nguyễn Mỹ Hoa, ,
Tải về
Số 11a (2009) Trang:
Tải về
1 (2012) Trang: 114
Tác giả: Nguyễn Mỹ Hoa
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
1 (2012) Trang: 447
Tác giả: Nguyễn Mỹ Hoa
Tạp chí: CAAB 2012
(2008) Trang:
Tạp chí: Oral presentation proceedings of “The fourth International Symposium on Southeast Asian Water Environment” December 6-8, 2006 Bangkok, Thailand
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...