Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2022) Trang: 22-24
Tạp chí: International Journal of Multidisciplinary Research and Publications
Liên kết:

The objective of the article is to describe the current status of the application of environmental standards in accommodations. Data were collected by directly interviewing 134 senior managers of 134 accommodations out of a total of 285 existing accommodations in Can Tho (according to statistical data in 2020). Descriptive statistic is the main research method of this article. The research results show that: (1) Two mandatory standards that star rated and above 50 room accommodation facilities need to be met (TCVN4391:2015 and Decree 40/2019/ND-CP respectively) are very well implemented by accommodations. In addition, 4-6 accommodations that are not required to apply these mandatory regulations have also been implemented them and (2) The existing accommodations in Can Tho City, Vietnam are quite aware of environmental issues so that they have implemented their own policies with respect to the environment. related activities. Specifically, there are 70 accommodations that apply their own environmental policies, accounting for 52.2%.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 100-105
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 17-25
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 70-75
Tải về
(2022) Trang: 257-277
Tạp chí: The international conference on investment and development for agricutural markets and rural tourism in Mekong Delta
(2022) Trang: 1070-1080
Tạp chí: SİVAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND INNOVATION RESEARCH
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...