Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2022) Trang: 257-277
Tạp chí: The international conference on investment and development for agricutural markets and rural tourism in Mekong Delta
Liên kết:

Environmental sustainability is a multidisciplinary topic, and its scope has attracted the attention of researchers from different scientific fields. Through reviewing the literature, the article systematically defines, categorizes, and lists some major research directions related to environmental awareness and environmentally responsible behavior. The study results will be the basis for proposing several related scientific research aspects to contribute to improving awareness and responsible behavior for the environment in the future.

Các bài báo khác
Số 30 (2014) Trang: 100-105
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 17-25
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 70-75
Tải về
(2022) Trang: 1070-1080
Tạp chí: SİVAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENTIFIC AND INNOVATION RESEARCH
5 (2022) Trang: 22-24
Tạp chí: International Journal of Multidisciplinary Research and Publications
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...