Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2016) Trang: 21-26
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một
Liên kết:

The aim of this study is to isolate the bacterial strains which degrade Chlorpyrifos from rice-upland crop soils in the Mekong Delta. Twelve soil samples were taken at Cai Lay-Tien Giang, Cho Moi-An Giang and Binh Tan-Vinh Long. Soil bacteria were enriched in mineral salt medium solution containing 20 mg/L of Chlorpyrifos as the only carbon source for bacterial growth. The results showed that one bacterial community was enriched and degraded Chlorpyrifos. One bacterial strain (coded as BT_C8.9) that was isolated from this community degraded 41.07 % of Chlorpyrifos after 30 culture days. According to the sequencing of 16S-rRNA gene, this bacterial strains was identified as Microbacterium sp. C8.9

Các bài báo khác
Số 06 (2006) Trang: 118-125
Tải về
(2018) Trang: 366-367
Tạp chí: National Soils Conference - Hyatt Hotel, Canberra, Australia
(2014) Trang: P3-312
Tạp chí: 20th World Congress of Soil Science, 8-13 June, 2014, Jeju, Korea
(2014) Trang: P4-409
Tạp chí: 20th World Congress of Soil Science, 8-13 June, 2014, Jeju, Korea
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...