Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2017 (2017) Trang: 112-118
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 15/09/2017
Ngày nhận bài sửa: 10/10/2017

Ngày duyệt đăng: 20/10/2017

 

Title:

Towards building a large-scale knowledge system for diagnosis of cerebral hemorrhage

Từ khóa:

Dữ liệu lớn, hệ thống tri thức, hướng dịch vụ, xuất huyết não, xử lý ảnh y khoa

Keywords:

Big data, Knowledge management system, Medical image processing, SOA, Stroke

ABSTRACT

Stroke (Brain attack) is not only one of the two reasons leading human death over the world but also the most popular and dangerous cerebrovascular disease. In Vietnam, the lack of the specialized equipment as well as the force of qualified experts has become the massive problem for the accurate diagnosis as well as the efficient and well-timed treatment of stroke, especially intracerebral hemorrhage, the acute type of stroke. Based on analyzing and giving the solutions for the challenges, a service-oriented architecture for the big data-driven knowledge management system on medical intracerebral hemorrhage images was proposed. The suggested architecture provides the capability to develop the intracerebral hemorrhage knowledge systematically, consisting of the knowledge exploration and the knowledge exploitation. As a result, it can contribute to the timely and effective support in the treatment of intracerebral hemorrhage. Besides, the architecture adapts to the modern knowledge service modeling tendency. According to this trend, the knowledge management system can be expended, shared and integrated with more knowledge contributed from specialists, doctors, hospitals, and research institutes.

TÓM TẮT

Tai biến mạch máu não (TBMMN) được xem làm một trong hai nguyên nhân hàng đầu của các ca tử vong trên thế giới và là bệnh lý mạch máu não phổ biến, nguy hiểm nhất hiện nay. Ở Việt Nam, tình hình thiếu trang thiết bị và đội ngũ chuyên gia đang trở thành vấn đề nan giải trong việc chẩn đoán và điều trị hiệu quả TBMMN, đặc biệt là xuất huyết não, dạng cấp tính của TBMMN. Dựa trên việc phân tích các thách thức và đưa ra giải pháp cho các thách thức, trong bài báo này chúng tôi sẽ đề xuất một kiến trúc hướng dịch vụ cho hệ thống tri thức hướng dữ liệu lớn trên ảnh y khoa xuất huyết não. Kiến trúc được đề xuất cung cấp khả năng phát triển có hệ thống tri thức bệnh xuất huyết não bao gồm cả quá trình khai phá và khai thác tri thức; từ đó góp phần vào việc hỗ trợ kịp thời và hiệu quả trong điều trị xuất huyết não.  Ngoài ra, kiến trúc cũng đáp ứng xu hướng hiện đại về mô hình dịch vụ tri thức. Theo xu hướng này, hệ thống quản lý tri thức có thể được mở rộng, chia sẻ cũng như nhận được sự đóng góp tri thức từ các chuyên gia, bác sĩ, bệnh viện và các viện nghiên cứu.

Trích dẫn: Lê Thị Hoàng Yến, Phan Thượng Cang và Phan Anh Cang, 2017. Hướng đến một hệ thống tri thức dữ liệu lớn trong chẩn đoán xuất huyết não. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Công nghệ thông tin: 112-118.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...