Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 29-41
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/01/2014

Ngày chấp nhận: 28/08/2014

Title:

Introduction to PCS 7 ? distributed control system

Từ khóa:

DCS, PCS 7, WinCC, CFC, SFC

Keywords:

DCS, PCS 7, WinCC, CFC, SFC

ABSTRACT

DCS (Distributed Control System) has been developed and applied in many industrial manufacturing fields that require operating and monitoring large amount of distributed inputs/outputs. PCS 7 (Process Control System) of Siemens is a hierarchical solution system referred to a DCS which consists of various standardized hardware and supporting software. This paper aims to provide an introduction to PCS 7, the complete process of creating a new project in order to simulate and monitor the process of mixing raw materials using PCS 7 software package. The simulation results show that PCS 7 has many advantages, compared to normal PLC networks, such as horizontal and vertical integration into TIA (Totally Integrated Automation), hierarchical communication, central engineering, user-friendly graphical configuration and commissioning in CFC and SFC programming, accompanied by advanced WinCC that helps to operate and monitor the system better.

TóM TắT

Hệ thống điều khiển phân tán DCS đã được phát triển và ứng dụng trong nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp đòi hỏi việc điều khiển và giám sát khối lượng rất lớn các ngõ vào/ra phân tán. PCS 7 (Process Control System) của Siemens là một hệ thống giải pháp mang tính phân cấp đáp ứng được các yêu cầu đó bao gồm tập hợp đa dạng phần cứng chuẩn và các phần mềm hỗ trợ. Bài báo này nhằm giới thiệu về hệ thống PCS 7, cách thực hiện hoàn chỉnh một dự án để mô phỏng và giám sát quy trình trộn hỗn hợp nguyên liệu thô bằng bộ phần mềm PCS 7. Kết quả mô phỏng thể hiện PCS 7 có nhiều ưu điểm, so với mạng PLC thông thường, như tính tích hợp theo chiều dọc và chiều ngang vào TIA (tự động hóa tích hợp toàn diện) và truyền thông đa cấp bậc, tính thống nhất tập trung trong lập trình, ngôn ngữ lập trình đồ họa dạng lưu đồ CFC và SFC thân thiện cùng với phần mềm WinCC cao cấp giúp vận hành và giám sát hệ thống tốt hơn.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 10-16
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 71-78
Tác giả: Lý Thanh Phương
Tải về
(2014) Trang: 628-633
Tác giả: Lý Thanh Phương
Tạp chí: Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014), Đồng Nai, 21-22/11/2014.
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...