Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 32 (2014) Trang: 10-16
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 15/01/2014

Ngày chấp nhận: 30/06/2014

 

Title:

Automated system for classifying and flipping coconut copra

Từ khóa:

Cơm dừa, phân loại cơm dừa, lật mặt cơm dừa

Keywords:

Coconut copra, copra classifying, copra flipping, copra turn over

ABSTRACT

Recently coconut copra and products from coconut copra are used in many food processing and medical industries. However, peeling the brown skin of coconut copra is often performed manually before the copra is sent to the next processing stage. This brown skin removal requires much time and labor; and is of low productivity. To tackle these issues, this research aims to design an automated system for classifying the black and white copra surfaces and flipping the white copra surface up for the next automated process of removing the brown skin of coconut copra. The requirements of the system are continuous operation, easy operation and repair, and ease for research work and application. Experimental results showed that the system was capable of automated classifying and up-flipping the white coconut copra surface at 600 kg copra per hour with 90% success rate for the most common copra size. These preliminary results indicate that the system can be further improved for higher productivity and suggests the development of a coconut peeling machine to increase the productivity of coconut copra processing, the value and quality of products from coconut copra.

TóM TắT

Hiện nay, cơm dừa và các sản phẩm được chế biến từ cơm dừa đang được sử dụng trong nhiều ngành sản xuất, chế biến thực phẩm, dược phẩm. Tuy nhiên, việc gọt vỏ nâu cơm dừa để phục vụ cho các qui trình chế biến đó tại một số tỉnh thành trong cả nước hầu hết đều được thực hiện thủ công. Việc này tốn rất nhiều thời gian, nhân công nhưng năng suất thấp. Để đáp ứng nhu cầu này, nhóm tác giả đã thực hiện nghiên cứu nhằm thiết kế một hệ thống tự động có khả năng phân loại và lật mặt miếng cơm dừa theo mặt đen/trắng, tạo điều kiện thuận lợi để phục vụ cho khâu tự động hóa gọt vỏ nâu trong qui trình chế biến cơm dừa nạo sấy. Yêu cầu đặt ra là hệ thống phải hoạt động liên tục, dễ vận hành, sửa chữa và dễ dàng chuyển giao cho các nơi có nhu cầu ứng dụng, thử nghiệm. Kết quả nghiên cứu là hệ thống có khả năng tự động phân loại và lật mặt đen trắng cơm dừa với năng suất gần 600kg/giờ với độ chính xác của phân loại và lật mặt cho nhóm dừa phổ biến nhất là trên 90%. Với những thông số trên, hệ thống hoàn toàn có thể được cải tiến tối ưu hơn và hiệu quả hơn, tạo tiền đề phát triển tiếp tục hệ thống gọt vỏ nâu cơm dừa giúp nâng cao năng suất chế biến, chất lượng và giá trị của các sản phẩm từ cơm dừa.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 29-41
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 71-78
Tác giả: Lý Thanh Phương
Tải về
(2014) Trang: 628-633
Tác giả: Lý Thanh Phương
Tạp chí: Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014), Đồng Nai, 21-22/11/2014.
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...