Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2022) Trang: 714-723
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học địa lý toàn quốc lần thứ XIII, Viện Tài nguyên và Môi trường - Đại học Quốc gia Hà Nội, tháng 11/2022
Liên kết:

Trong bối cảnh công nghiệp hóa và đô thị hóa, khách du lịch có xu hướng tìm về vẻ đẹp yên bình, không khí trong lành ở nông thôn. Do đó, du lịch nông thôn đã trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam. Nghiên cứu này tập trung đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch nông thôn tại tỉnh Vĩnh Long, qua đó đề xuất một số giải pháp phát triển phù hợp với thực tiễn. Nghiên cứu được tiến hành trên cơ sở lược khảo các nghiên cứu có liên quan trong và ngoài nước. Nghiên cứu sử dụng phương pháp khảo sát thực tế bằng bảng hỏi và phỏng vấn sâu các đối tượng: du khách, người dân, chính quyền địa phương, công ty du lịch, dữ liệu khảo sát được xử lý bằng phần mềm thống kê SPSS. Kết quả nghiên cứu làm nổi bật một số nội dung sau: Đánh giá được tiềm năng phát triển; Đánh giá về thực trạng phát triển du lịch nông thôn; Đề xuất giải pháp phát triển du lịch nông thôn nhằm góp phần cải thiện đời sống người dân, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới.

Các bài báo khác
2 (2018) Trang: 43-52
Tạp chí: Tạp chí khoa học và kinh tế phát triển - ĐH Nan Cần THơ
(2018) Trang: 205-212
Tạp chí: Hội thảo KH Quốc Gia "Phát triển nguồn nhân lực khoa học xã hội và nhân văn trong bối cảnh hội nhập toàn cầu", TP. Hồ Chí Minh, ngày 22/9/2018
(2018) Trang: 244-252
Tạp chí: Hội thảo khoa học "Văn hóa và văn học Nam Bộ trong thời kỳ hội nhập", ĐH Trà Vinh, ngày 28/8/2018
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...