Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2021) Trang: 166-174
Tạp chí: Hội nghị khoa học quốc gia về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (Hội nghị FAIR 2021), tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI), vào 2 ngày thứ năm và thứ sáu, 23 - 24/12/2021

Bệnh ung thư gan là một bệnh phổ biến hiện nay trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng. Theo thống kê của WHO năm 2018 Việt Nam thuộc nhóm nước có tỉ lệ ung thư cao nhất trên thế giới và ung thư gan chiếm tỉ lệ cao nhất trong tất cả các bệnh ung thư. Để chẩn đoán và phát hiện bệnh ung thư gan, các bác sĩ mất nhiều thời gian, công sức để xem xét các ảnh CT chụp cắt lớp gan. Tuy nhiên, công việc này đòi hỏi các bác sĩ phải có nhiều kinh nghiệm và xem xét một lượng lớn các ảnh CT thu được qua các thì chụp trước và sau khi tiêm thuốc cản quang để theo dõi sự thay đổi đậm độ Hounsfield. Hầu hết các nghiên cứu trước đây tập trung vào các kỹ thuật rút trích đặc trưng và phân loại mà không quan tâm đến sự thay đổi đậm độ Hounsfield qua các thì chụp trong khi các chuyên gia y khoa rất quan tâm đến yếu tố này trên thực tế. Để giải quyết vấn đề trên, trong bài báo này chúng tôi đề xuất phương pháp phát hiện tổn thương gan trên ảnh CT dựa trên chỉ số Hounsfield ứng dụng mô hình xử lý song song trong môi trường Spark để cải tiến độ chính xác và thời gian xử lý. Dựa vào mạng nơ-ron Single Short Multibox Detector (SSD), chúng tôi cài đặt phương pháp đề xuất trong môi trường Spark cho việc huấn luyện và phân loại tổn thương gan. Kết quả cho thấy phương pháp đề xuất có độ chính xác cao với độ đo mAP là 82%, trong khi thời gian xử lý nhanh hơn trường hợp không xử lý trong môi trường Spark. Kết quả nghiên cứu hỗ trợ các bác sĩ phát hiện và phân loại tự động các bệnh về gan một cách chính xác, nhanh chóng giúp điều trị bệnh nhân kịp thời.

 
Các bài báo khác
(2021) Trang: 239-251
Tạp chí: Artificial Intelligence in Data and Big Data Processing (ICABDE) December 18-19, 2021
(2021) Trang: 17-25
Tạp chí: Hội nghị khoa học quốc gia về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (Hội nghị FAIR 2021), tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI), vào 2 ngày thứ năm và thứ sáu, 23 - 24/12/2021
(2021) Trang: 34-42
Tạp chí: Hội nghị khoa học quốc gia về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (Hội nghị FAIR 2021), tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI), vào 2 ngày thứ năm và thứ sáu, 23 - 24/12/2021
(2021) Trang: 75-83
Tạp chí: Hội nghị khoa học quốc gia về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (Hội nghị FAIR 2021), tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI), vào 2 ngày thứ năm và thứ sáu, 23 - 24/12/2021
(2021) Trang: 84-91
Tạp chí: Hội nghị khoa học quốc gia về "Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin" (Hội nghị FAIR 2021), tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh (HUFI), vào 2 ngày thứ năm và thứ sáu, 23 - 24/12/2021
12466 (2020) Trang: 185-200
Tạp chí: Lecture Notes in Computer Science
37 (2021) Trang: 107-122
Tạp chí: Journal of Computer Science and Cybernetics
In Future Data and Security Engineering. Big Data, Security and Privacy, Smart City and Industry 4.0 Applications (2020) Trang: 281-293
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science
991 (2019) Trang: 769-778
Tạp chí: Advances in Intelligent Systems and Computing
10752 (2018) Trang: 417-427
Tạp chí: Lecture Notes in Computer Science
(2017) Trang:
Tạp chí: Hội thảo quốc gia lần thứ XX: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, Quy Nhơn, 23-24/11/2017
(2017) Trang:
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR 2017), ĐHSP Đà Nẵng, ngày 17-18/8/2017
(2017) Trang:
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công Nghệ thông tin (FAIR 2017), ĐHSP Đà Nẵng, ngày 17-18/8/2017
(2016) Trang:
Tạp chí: Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ IX “Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin”, Đại học Cần Thơ, ngày 04 và 05 tháng 8 năm 2016
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...