Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2016) Trang: 90-95
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
Liên kết:

Triển vọng của ngành folklore học vẫn cần đến sự đổi mới và đóng góp của các phương pháp tiếp cận mới. Tiếp cận bài ca dao nghi lễ trong Bắt sấu rừng U Minh Hạ dưới góp nhìn bối cảnh là một trường hợp áp dụng phương pháp nghiên cứu điển hình của trào lưu nghiên cứu còn khá mới mẻ này. Theo đó, nhà folklore theo trào lưu bối cảnh có nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện khi tiếp cận bài ca dao là tìm một nguồn cung để tái tạo lại và mô hình hóa sự kiện diễn xướng. Trên cơ sở đó, nhà nghiên cứu tiến hành so sánh các mô hình ca dao ngoài và trong bối cảnh để thực hiện việc miêu tả, diễn giải và điều giải ca dao. Những nhiệm vụ này đòi hỏi người nghiên cứu phải có phương pháp nghiên cứu phù hợp và linh hoạt để tiếp cận được các tư liệu về sự kiện diễn xướng (trong đó có tư liệu văn học) và tiến hành xử lý tư liệu đó nhằm đạt đến mục đích nghiên cứu cụ thể.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 9 (2018) Trang: 162-168
Tải về
315 (2021) Trang: 116-125
Tạp chí: Ngôn ngữ và đời sống
10/2019 (2019) Trang: 419-428
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế văn hóa sông nước ở Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
(2017) Trang: 30-40
Tạp chí: Hội thảo khoa học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh năm học 2017-2018, Trường ĐHSP TPHCM, ngày 03/11/2017
(2016) Trang: 211-221
Tạp chí: Hội thảo Khoa học cho học viên và nghiên cứu sinh 2016-2017 tại Đại học SP TP. Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 10 năm 2016
(2015) Trang: 105-115
Tạp chí: Hội thảo khoa học của học viên cao học và nghiên cứu sinh, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, ngày 09/10/2015
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...