Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 47-52
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:15/09/2015

Ngày chấp nhận: 28/10/2015

Title:

Study on extraction of gelatin from skin of catfish (Pangasianodon hypophthalmus) according to new method

Từ khóa:

Da cá tra, độ nhớt, gelatin, hiệu suất thu hồi

Keywords:

Catfish skin, gelatin, yield of extracted, viscosity

ABSTRACT

In this study, gelatin has been successfully extracted from skin of catfish according to the new method to solve the environmental pollution by seafood waste during fish processing. Catfish skin was soaking in NaOH and CH3COOH at various concentrations to remove the noncollagenous protein and demineralization, respectively. Gelatin was extracted at various temperatures in different times. Result shows that catfish skin soaked with 0,1M NaOH for 30 minutes and 0,07M CH3COOH for 3 h to remove 11.9% the noncollagenous protein and 47.5% mineral of skin. Fish skin sample extracted in distilled water at 80oC for 0.5h, showed the highest of viscosity (2.04 mPas) and extracted yield (5.57%). Optimum condition for drying gelatin sample is 37oC for 24 h. Gelatin samples extracted from catfish skin has gel strength (157.4 g) higher than 1.5 times when compared with commercial gelatin (from China) (107.2 g). Viscosity of catfish skin gelatin (3.34 mPas) is also higher than commercial gelatin (1.88 mPas).

TÓM TẮT

Trong nghiên cứu này, gelatin được chiết rút từ da cá tra theo quy trình mới nhằm giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường do phế liệu thủy sản thải ra trong quá trình chế biến thủy sản. Da cá tra được xử lý khử các hợp chất phi protein trong dung dịch NaOH và khử khoáng trong CH3COOH rồi tiến hành nấu chiết ở các mốc nhiệt độ và thời gian khác nhau. Kết quả cho thấy da cá ngâm NaOH 0,1M với thời gian 30 phút và ngâm CH3COOH 0,07M với thời gian 3h thì khử được 11,9% nitơ phi protein và 47,5% khoáng. Da cá sau xử lý được nấu chiết ở nhiệt độ 80oC trong vòng 30 phút thì thu được dung dịch gelatin có độ nhớt tốt nhất là 2,04 mPas và hiệu suất thu hồi là 5,57%. Điều kiện tối ưu cho việc sấy khô gelatin là 37oC trong 24h. Độ bền gel của gelatin từ da cá tra là 157,40 g cao hơn gần 1,5 lần so với độ bền gel của gelatin Trung Quốc là 107,2 g. Độ nhớt của gelatin từ da cá tra là 3,34 mPas cao hơn so với độ nhớt của gelatin Trung Quốc là 1,88 mPas.

 

Các bài báo khác
286 (2016) Trang: 76-81
Tạp chí: Tạp Chí Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
284 (2016) Trang: 75-81
Tạp chí: Tạp Chí Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn
(2015) Trang: 56
Tạp chí: Aquatic products processing cleaner production chain for Healthier Food
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...