Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2022) Trang: 147-155
Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GÒN
Liên kết:

Chính sách đối với người khuyết tật là nội dung lớn trong chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta hiện nay. Mục đích của chính sách nhằm đảm bảo sự bình đẳng trong việc thực hiện nghĩa vụ về kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa đối với người khuyết tật. Chính sách tập trung vào việc bảo trợ xã hội, trợ giúp người khuyết tật trong các lĩnh vực của đời sống, nâng cao chất lượng cuộc sống người khuyết tật cả về vật chất và tinh thần. Thời gian qua, thành phố Cần Thơ có nhiều chính sách cho người khuyết tật và đạt được kết quả tích cực như: quan tâm chăm sóc người khuyết tật về y tế, giáo dục, tạo việc làm,... Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách này ở thành phố Cần Thơ vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Để khắc phục những hạn chế, tác giả đề xuất một số giải pháp cần thiết.

Các bài báo khác
1 (2022) Trang: 101-104
Tạp chí: KINH TẾ VÀ DỰ BÁO
1 (2022) Trang: 187-195
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYỂN ĐỔI SỐ-TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN Ở ĐBSCL
1 (2022) Trang: 289-296
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYỂN ĐỔI SỐ-TỪ LÝ LUẬN ĐẾN THỰC TIỄN Ở ĐBSCL
1 (2021) Trang: 453-464
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO NCKH CẤP VIỆN-HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
1 (2021) Trang: 223-230
Tạp chí: KỶ YẾU HỘI THẢO KHOA HỌC VẬN DỤNG NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG VĂN KIỆN ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀO VIỆC GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HIỆN NAY
TRẦN VIỆT TRƯỜNG - NGUYỄN NGỌC QUY (2019) Trang: 172-182
Tạp chí: CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER Ở CẦN THƠ HIỆN NAY
TRẦN VIỆT TRƯỜNG - NGUYỄN NGỌC QUY (2019) Trang: 145-158
Tạp chí: CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC KHMER Ở CẦN THƠ HIỆN NAY
(2017) Trang: 127-133
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: none
1 (2012) Trang: 1
Tạp chí: none
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...