Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 16-26
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về công nghệ thông tin và truyền thông
Liên kết:

Bài báo này trình bày thiết kế và kết quả thử nghiệm hệ thống giám sát và điều khiển tự động có khả năng ứng dụng trong nông nghiệp chính xác sử dụng trong nhà kính. Hệ thống sử dụng mạng cảm biến không dây, bao gồm các nút cảm biến, bộ chuyển tiếp và bộ điều khiển trung tâm. Hệ thống cho phép người dùng giám sát thông tin môi trường và điều khiển thiết bị trong nhà kính thông qua trình duyệt web trên điện thoại thông minh. Bộ điều khiển trung tâm đưa ra các cảnh báo hoặc các lệnh điều khiển đến thiết bị chấp hành dựa trên các thông tin bất thường của cảm biến, ví dụ như kích hoạt hệ thống tưới, máy phun hơi nước, quạt hút,.. Dữ liệu cảm biến sau đó tiếp tục được chuyển tiếp và lưu trong cơ sở dữ liệu trên internet nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu sau này. Hệ thống được thiết kế với mong muốn giúp nâng cao năng suất cây trồng đồng thời giảm hao phí về nước tưới, công lao động.

Các bài báo khác
In: Phuong N.H., Kreinovich V. (eds) (2021) Trang: 163-174
Tạp chí: Soft Computing: Biomedical and Related Applications. Studies in Computational Intelligence book series
Vol 2, no 2 (2017) Trang: 1-5
Tạp chí: International Journal of Information Communication Technology and Digital Convergence (IJICTDC)
(2015) Trang: 17-24
Tác giả: Cao Hoàng Tiến
Tạp chí: Hội thảo toàn quốc về công nghệ thông tin, trường Đại học Cần Thơ 2015
(2017) Trang: 99-102
Tạp chí: 7th International Conference on Information Science and Technology, April 16-19, 2017, Da Nang, Vietnam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...