Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
6 (2022) Trang: 2212-2221
Tạp chí: Phát triển Khoa học và công nghệ - Khoa học tự nhiên

Trong việc giải bài toán ngược thăm dò trọng lực, xác định độ sâu bồn trầm tích có ý nghĩa quan trọng trong thăm dò dầu khí. Trong bài báo, độ sâu bồn trầm tích 3D được tính từ dị thường trọng lực sử dụng phương pháp giảm dốc nhất (SD – Steepest Descent). Phương pháp này cho phép cực tiểu hàm mục tiêu dựa trên đạo hàm bậc nhất và điều chỉnh độ dài bước bằng phương pháp lặp, với biến là độ sâu các khối hình hộp chữ nhật đặt liền kề theo phương x, y có hiệu mật độ giảm theo độ sâu theo quy luật hàm parabôn. Hàm mục tiêu sử dụng là hàm sai số bình phương trung bình giữa dị thường trọng lực đo và dị thường tính. Phương pháp đề xuất được kiểm tra trên mô hình cho thấy độ sâu bồn trầm tích tính được hầu như trùng khớp với độ sâu mô hình ban đầu; sau đó phương pháp được áp dụng để tính độ sâu bồn trầm tích 3D từ dị thường trọng lực địa phương thuộc địa phận tỉnh Bạc Liêu. Kết quả phân tích là phù hợp với những công bố trước đây, tuy nhiên thời gian tính toán được rút ngắn đáng kể, nên phương pháp này có thể được mở rộng phân tích dữ liệu trên diện rộng.

Từ khóa: độ sâu bồn trầm tích 3D, giải bài toán ngược, hàm mục tiêu, hàm parabôn, phương pháp giảm dốc nhất. 

Các bài báo khác
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 1-11
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 1-9
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...