Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
12(4) (2014) Trang: 532-538
Tạp chí: Khoa học và Phát triển

Nghiên cứu được thực hiện nhằm mục tiêu tìm nồng độ các chất điều hòa sinh trưởng (BA, NAA), nồng độ khoáng đa lượng MS thích hợp cho tạo chồi, tạo rễ cây muồng hoa pháo (Calliandra calothyrsus) in vitro và tìm giá thể thích hợp cho giai đoạn ex vitro. Nghiên cứu bao gồm 3 thí nghiệm được bố trí theo thể thức hoàn toàn ngẫu nhiên Kết quả cho thấy: môi trường thích hợp cho tạo chồi là MS bổ sung 0,5-1 mg/l BA (2,5-2,9 chồi/mẫu cấy), môi trường 1/2 MS bổ sung 2mg/l NAA cho rễ hình thành nhiều và phát triển bình thường ở giai đoạn tạo rễ, sử dụng giá thể cát để tiến hành thuần dưỡng cây cấy mô ở vườn ươm cho tỷ lệ sống cao nhất (80%).

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...