Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 30-37
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/08/2014

Ngày chấp nhận: 09/06/2015

Title:

Purification of enzyme proteases from papaya (Carica papaya) latex by liquid chromatography

Từ khóa:

Enzim protease, Sắc ký trao đổi ion, sắc ký tương tác kỵ nước

Keywords:

Proteases, papaya latex, Ion-exchange chromatography, Hydrophobic interaction chromatography

ABSTRACT

Enzyme proteases with high yield and activity could be extracted from
the latex of the papaya fruits of 8-10 weeks maturity. Ion-exchange chromatography on gel SP-Streamline in combination with Hydrophobic Interaction Chromatography on gel Phenyl Sapharose could be applied to obtain one of the enzyme components in papaya latex with high purity. The advantages of the procedures were producing a wide range of enzyme without spending many stages of Preliminary precipitation with organic solvents: ammonium sulfat, acetone and ethanol. As a result, enzyme would be more purified and  environmentally friendly. In addition, papain sources was various and gel could be reused. So, the price was lower compared to commercial papain. However, because enzyme concentration was very diluted, it was better to combine ultrafilter to separate salt. Treating enzyme solution with 2-PDS before throughout ion exchange chromatography column could prevent enzyme from autolyzing during the process of purification of enzyme.

TÓM TẮT

Mủ đu đủ được thu hoạch từ trái trong khoảng từ 8-10 tuần tuổi để thu được enzyme protease với hoạt tính và hiệu suất cao.  Sắc ký trao đổi ion với giá thể gel SP-Streamline kết hợp với sắc ký tương tác kỵ nước với giá thể gel Phenil-Sepharoz có thể tinh sạch  được một trong các thành phần enzyme trong  mủ đu đủ. Thuận lợi của quy trình tinh sạch là có thể sản xuất nhiều mà không cần phải qua nhiều công đoạn như tủa bằng ammonium sulfat hay bằng cồn, sản phẩm tinh sạch hơn và không gây ô nhiễm môi trường. Thêm vào đó, do nguồn papain dồi dào, gel dùng để chạy sắc ký có thể tái sử dụng nhiều lần, vì vậy gía thành thấp hơn papain thương mại. Tuy nhiên phương pháp này khó tách rửa enzyme có hàm lượng lớn và phải sử dụng một lượng lớn dung dịch đệm để tách rửa nên nồng độ enzyme thu được sau khi qua cột rất loãng, có thể nên kết hợp sử dụng phương pháp siêu lọc  để tách muối đồng thời có hoạt tính enzyme tốt hơn. Xử lý dung dịch enzyme với 2-PDS trước khi cho qua cột sắc ký trao đổi ion có thể bảo vệ enzyme tránh tình trạng tự phân giải trong quá trình tinh sạch.

Các bài báo khác
Số 22b (2012) Trang: 26-35
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 32-39
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
Số 37 (2015) Trang: 42-48
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 56-64
Tải về
Số 34 (2014) Trang: 7-11
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 74-78
Tác giả: Nguyễn Thị Hà
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...