Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 6 (2022) Trang: 1-8

Nghiên cứu về bồi xói và sạt lở bờ sông cho đến nay được tiếp cận bằng các phương pháp từ cổ điển đến hiện đại như: phương pháp nghiên cứu hình thái, phương pháp tiếp cận động lực học. Mục tiêu của bài báo là trình bày một mô hình toán số kết hơp toán tính diễn biến lòng dẫn và sạt lở bờ sông. Điểm mới trong nghiên cứu là dòng chảy được tính bằng mô hình thủy động lực 3D nên ứng suất ma sát trên bề mặt bờ sông được tính toán trực tiếp. Mô phỏng diễn biến xói đáy, xói ngang bờ được tính toán bằng mô hình dòng chảy 3D kết hợp với mô hình vận tải bùn cát. Ổn định bờ được tính toán bằng phương pháp cung trượt tròn có xét đến áp lực khe rỗng được tính toán bằng cách giải phương trình dòng chảy thấm. Phương pháp tính trong nghiên cứu này cho phép gia tăng tốc độ tính toán dự báo diễn biến lòng dẫn. Mô hình được áp dụng tính toán thử nghiệm cho đoạn sông Đồng Nai tại Cù lao Rùa. Qua kết quả tính toán đã cho thấy khả năng ứng dụng của mô hình khá tốt.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...