Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 4 (2022) Trang: 263-275

Mục tiêu của bài viết nhằm đo lường mức độ ảnh hưởng của các yếu tố giá trị thương hiệu đến quyết định mua sắm của người tiêu dùng tại các siêu thị bán lẻ thương hiệu Việt ở đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL). Mô hình lý thuyết được xây dựng dựa trên việc kế thừa mô hình của Aaker (1991) bao gồm: nhận biết thương hiệu, liên tưởng thương hiệu, trung thành thương hiệu, chất lượng cảm nhận, giá trị thương hiệu khác, quyết định mua. Kết quả nghiên cứu từ việc khảo sát 504 người tiêu dùng theo phương pháp chọn mẫu hạn mức cho thấy cả 5 yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đều có  ý nghĩa thống kê. Trong đó, nhận biết thương hiệu là yếu tố có tác động mạnh nhất đến quyết định mua. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp cho các nhà quản trị siêu thị thương hiệu Việt cái nhìn chi tiết về sự tác động của các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đến quyết định mua của người tiêu dùng để từ đó có những chiến lược quản trị thương hiệu phù hợp.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...