Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 52-56
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:10/03/2015

Ngày chấp nhận: 28/10/2015

Title:

Survey on maternal antibody and effect of vitamin E supplement on immune response against Newcastle disease

Từ khóa:

Bệnh Newcastle, đáp ứng miễn dịch, vitamin E

Keywords:

Newcastledisease, humoral immune response, vitamin  E

ABSTRACT

The study was carried out to investigate the effect of vitamin E supplement on humoral immune response against Newcastle disease and long - lasting maternal antibody. In the first study, chickens were unvaccinated while in the second study, they were vaccinated Newcastle at 7 day-old and booster at 21 day-old. Chickens in treatment 2 and 3 were supplied with vitamin E at 11mg/bird/day on feeds and drinking water from the day 7. Blood samples were collected at 3, 7, 21 and 30 day-old (Study 1) and 21, 35 and 52 days of age (Study 2) to estimate the maternal antibody and the immune response by HI test. The results showed that maternal antibody was high (12.5) at day 3 of age and decreased rapidly at 7 days of age (5.06) and almost disappeared at day 30 of age. At postvaccination (21 days of age), most chickens had low antibody titer and GMT of 3 treatments were 6.25, 8.16 and 11.39, respectively. At 35 day-old, antibody titer grew up to the protective level with GMT >8. The titer antibody was highest at 52 day-old, with 28, 58 and 88 for treatments 1, 2 and 3, respectively.

TÓM TẮT

Nghiên cứu gồm 2 thí nghiệm. Thí nghiệm 1 không tiêm vaccine Newcastle nhằm khảo sát kháng thể thụ động. Thí nghiệm 2 gồm ba nghiệm thức, gà được tiêm vaccine Newcastle lần 1 lúc 7 ngày tuổi và lần 2 lúc 21 ngày tuổi. Riêng nghiệm thức 2 và 3 được bổ sung vitamin E lần lượt vào thức ăn và nước uống với liều 11mg/con/ngày từ lúc 7 ngày tuổi. Gà ở thí nghiệm 1 được lấy mẫu vào 3, 7, 21 và 30 ngày tuổi. Gà thí nghiệm 2 được lấy mẫu vào lúc 21, 35 và 52 ngày tuổi. Các mẫu huyết thanh được xét nghiệm bằng phản ứng ức chế ngưng kết hồng cầu (HI). Kết quả kháng thể mẹ truyền, ở 3 ngày tuổi với hiệu giá kháng thể trung bình (GMT)=12,5 và giảm nhanh ở 7 ngày tuổi (5,06), đến 30 ngày tuổi với GMT=2. Thí nghiệm 2, ở 21 ngày tuổi, GMT ở 3 nghiệm thức lần lượt là 6,25, 8,16 và 11,39. Ở 35 ngày tuổi, GMT ở 3 nghiệm thức đều tăng cao đủ bảo hộ gà (GMT>8). Tại thời điểm 52 ngày tuổi, GMT đạt cao nhất với nghiệm thức 1 là 28, nghiệm thức 2 là 58 và nghiệm thức 3 là 88.

 

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 23-25
Tải về
(2013) Trang: 199
Tạp chí: The 7th Tephinet Biregion Scientific Conference advancing public Health for countr development, Danang, 12-14 November, 2013
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...