Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 1 (2022) Trang: 82-86

Bài báo này nghiên cứu sự tồn tại nghiệm cho bài toán cân bằng ngẫu nhiên. Một kết quả tồn tại mới được thiết lập trên cơ sở dùng khái niệm về tính tựa đơn điệu vòng quanh ngẫu nhiên, không dùng các giả thiết về tính lồi. Vài ví dụ được cung cấp nhằm chỉ ra sự thuận lợi của kết quả.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...