Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập. 58, Số. 6 (2022) Trang: 1-8

Đây là nghiên cứu đầu tiên xem xét ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến hiệu quả thị trường của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu này là dữ liệu hàng ngày của chỉ số VN30-Index trong khoảng thời gian từ ngày 11 tháng 8 năm 2017 đến ngày 26 tháng 5 năm 2022. Ngoài ra, cửa sổ trượt được áp dụng để tính toán số mũ Hurst. Kết quả cho thấy giá trị số mũ Hurst của cả hai giai đoạn đều lớn hơn giá trị số mũ Hurst của thị trường hiệu quả (H = 0,5). Ngoài ra, giá trị số mũ ở giai đoạn sau lớn hơn giá trị cố mũ Hurst trước giai đoạn bùng phát đại dịch. Do đó, có thể kết luận rằng sự bùng phát của đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng thêm tình trạng kém hiệu quả của thị trường. Hơn nữa, thị trường chứng khoán Việt Nam có hiệu quả thị trường thay đổi theo thời gian, do giá trị của Hurst tăng lên khi độ dài cửa sổ trượt tăng. Kết luận, thị trường chứng khoán Việt Nam trong cả giai đoạn trước và sau khi đại dịch bùng phát đều không đạt hiệu quả thị trường dạng yếu. Do đó, nhà đầu tư có thể dự đoán giá cổ phiếu dựa trên thông tin thu thập được trong quá khứ và tìm kiếm cơ hội sinh lời.

Các bài báo khác
(2022) Trang: 344-357
Tạp chí: International Conference in Business, Economics and Finance on December 17th, 2021 at Can Tho University
(2021) Trang: 226-237
Tạp chí: THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE IN BUSINESS, ECONOMICS & FINANCE
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...