Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 58-68
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 19/08/2019
Ngày nhận bài sửa: 26/11/2019

Ngày duyệt đăng: 28/02/2020

 

Title:

Tadpoles Development and metamorphosis of the species banna large-headed frog Limnonectes bannaensis Ye, Fei, Xie, Jiang, 2007 in Nghe An province

Từ khóa:

Hình thái, Limnonectes bannaensis, Nghệ An, nòng nọc

Keywords:

Dicroglossidae, Limnonectes, Nghe An, Tadpole, Vietnam

ABSTRACT

This study was conducted to investigate the development and metamorphosis of the tadpoles of the species Limnonectes bannaensis in captivity in Nghe An. Adult individuals were captived breeding in pairs to reproduce and then the development of tadpoles was monitored. The tadpoles of species L. bannaensis in Nghe An have the identifiable characteristics: body in medium size, elliptical in dorsal view, flattened above and below, eyes in medium size, small nostrils , mouth position below or anterior below, papillea on lower lip and laterals, upper lip without papillea, LTRF I(1+1)/(1+1)II, single spiracle opening on left side, the head and body are yellow gray, tail with 4 to 5 horizontal black streaks. Tadpoles in captivity take from 70 to 72 days to complete metamorphosis, the embryo period from stage 1 to 19 has the shortest time (231 hours), the larval period from stage 26 to 40 has the longest time (527 hours).

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện để tìm hiểu sự phát triển, biến thái nòng nọc của loài Limnonectes bannaensis trong điều kiện nuôi ở Nghệ An. Các cá thể trưởng thành được nuôi theo cặp để sinh sản, sau đó theo dõi sự phát triển của nòng nọc. Nòng nọc loài L. bannaensis ở Nghệ An có đặc điểm nhận dạng: thân trung bình, hình elip khi nhìn từ phía trên, dẹp theo hướng trên dưới, mắt trung bình, lỗ mũi nhỏ, miệng dưới hoặc gần trước dưới, ở mép có một hàng gai thịt, môi dưới có hai hàng gai thịt, môi trên không có gai thịt, LTRF I(1+1)/(1+1)II, lỗ thở dạng đơn nằm bên trái, đầu và thân có màu vàng xám, đuôi có từ 4 đến 5 vạch đen vắt ngang. Quá trình biến thái của nòng nọc trong điều kiện nuôi kéo dài từ 70 – 72 ngày, thời kì phôi từ giai đoạn 1 đến 19 có thời gian biến thái ngắn nhất (231 giờ), thời kì ấu trùng từ giai đoạn 26 đến 40 có thời gian biến thái dài nhất (527 giờ).

Trích dẫn: Cao Tiến Trung, Nguyễn Thị Thảo và Đỗ Văn Thoại, 2020. Sự phát triển nòng nọc và đặc điểm hình thái loài ếch nhẽo (Limnonectes bannaensis Ye, Fei, Xie, Jiang, 2007) trong điều kiện nuôi ở Nghệ An. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(1A): 58-68.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...