Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: 16-20
Tạp chí: VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TÂY NAM BỘ, TP CẦN THƠ, 30/3/2016
Liên kết:

Chi phí sản xuất là khoản chi người nông dân cần phải thực hiện trong quá trình canh tác lúa. Để tăng lợi nhuận cho nông dân trồng lúa, các khoản chi phải tối thiểu. Trong đó có một số khoản chi liên quan đến quá trình cơ giới hóa (CGH) bắt buộc phải thực hiện như: Làm đất, bơm nước, thu hoạch, đồng thời có một số khoản chi có thể thay đổi như: chi phí chăm sóc, phơi sấy, sửa bờ, công làm cỏ, giặm khử lẫn. Trong trường hợp tổ chức lại sản xuất với những cánh đồng có kích thước lô thửa lớn sẽ giảm được: chi phí bơm nước, chi phí nhiên liệu khi làm đất, gieo cấy, thu hoạch, chi phí lao động sửa bờ ruộng, quản lý và làm cỏ, đồng thời tăng năng suất làm việc của các máy nông nghiệp. . Trong sản xuất lúa chi phí CGH chiếm từ 42,85% đến 46,62% tổng chi phí. Lợi nhuận của 1 ha đất canh tác 3 vụ lúa trong năm từ 45 triệu đồng đến 57 triệu đồng trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Sản xuất lúa hàng hóa hiện nay, cần giảm chi phí sản xuất mới có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới. Do đó cần phải tăng kích thước lô thửa ruộng trồng lúa đồng thời chuyển dịch lao động nông nghiệp sang các ngành nghề khác và chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng.

Các bài báo khác
1 (2013) Trang: 979
Tạp chí: Hội nghị KH CN toàn quốc về cơ khí lần thứ 3
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...