Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Trong PGS. TS Bùi Văn Chính, ThS. Hồ Thị Lan Hương, TSKH Đỗ Ngọc Quỳnh, ThS Nguyễn Ngọc Thái, PGS.TS Dương Nguyên Khang, KS. Nguyễn Ngọc Em (2014) Trang: 121-135
Tạp chí: Sổ tay Hướng dẫn Qyan3 lý chất lượng một số loại bể khí sinh học qui mô nông hộ Ở Việt Nam
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...