Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 111-116
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 04/04/2013

Ngày chấp nhận: 22/08/2013

 

Title:

Administration reform

momentum of attracting foreign direct investment in Bac Ninh province

Từ khóa:

Cải cách hành chính, đầu tư trực tiếp nước ngoài, tỉnh Bắc Ninh, xuất khẩu, một cửa

Keywords:

Administrative reform, foreign direct investment, BAC Ninh province, export, a door

Abstract

Administrative reform is considered as a strong momentum to push economic growth forward, improve freedom, democracy and other social life aspects. Therefore, Bac Ninh Province, Vietnam, has actively implemented comprehensive administrative reform according to one-door orientation for many years. The aim is to operate the administration in more effectively legal and economical ways and serve the people better. The reform is also to transform gradually administrative management style from governing into serving people. Consequently, the local authority has provided the residents with administrative services and treated them as clients who assess accurately and fairly all activities of the administration work of the authority. This active action significantly contributes to attracting the investments in Bac Ninh in general and foreign direct investments to Bac Ninh in particular, to which Bac Ninh has ranked as one of the top provinces with the highest foreign direct investment. Particularly, the provincial competitiveness index of Bac Ninh has consecutively improved, the following year index is always higher than the previous one. For example,  the index of the province was ranked the 20th position in 2007 and climbed to the second position in 2011 in comparison with all provinces in the nation. Foreign direct investment plays an important role to help Bac Ninh become an industrial province in the year 2015.

Tóm tắt

Cải cách hành chính như một động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển dân chủ và các mặt khác của đời sống xã hội. Chính vì thế mà trong những năm qua tỉnh Bắc Ninh đã tích cực và thực hiện đồng bộ việc cải cách hành chính theo hướng một cửa, một cửa liên thông hiện đại để làm cho bộ máy hành chính của tỉnh hoàn thiện hơn, hoạt động có hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân ngày một đúng pháp luật, tốt hơn và tiết kiệm nhất, dần từng bước chuyển nền hành chính từ cơ quan cai quản thành các cơ quan phục vụ dân, làm các dịch vụ hành chính đối với dân, công dân là khách hàng của nền hành chính, là người đánh giá khách quan nhất về mọi hoạt động của bộ máy nhà nước, bộ máy hành chính. Nhờ những động thái tích cực này mà thu hút đầu tư vào Bắc Ninh nói chung và nhất là thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) nói riêng trong nhiều năm qua luôn đứng tốp đầu cả nước. Đặc biệt chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bắc Ninh liên tục nhiều năm qua có sự cải tiến vượt bậc năm sau cao hơn năm trước từ vị trí thứ 20 năm 2007 đến hết 2011 đã lên thứ 2 toàn quốc; vốn đầu tư nước ngoài đang là động lực chính để giúp tỉnh Bắc Ninh đến 2015 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...