Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 83-89
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:07/03/2015

Ngày chấp nhận: 28/10/2015

Title:

Assessment of the fishing status of the flood season in the Mekong Delta

Từ khóa:

Thành phần loài, Nguồn lợi thủy sản, dớn, lưới rê, lú

Keywords:

Barrier net, flood, long fence trap net, gill net, species composition

ABSTRACT

The status of fishing in the flood season in the Mekong Delta was studied from August to Decemeber 2014 in the upstream (An Giang and Dong Thap provinces) and mid-stream (Can Tho and Vinh Long provinces). The survey was conducted on 160 households, also weekly sampling was done on gill net and long fence trap net to identify species composition, size and regression between yield and various flood levels on the fishing gears. Results showed that water level in the upstream and mid-stream of the rice field was 40-120 cm and 30-60 cm, respectively. This study identified 65 and 40 species in the upstream and mid-stream. Gill net, long fence trap net and barrier net predominated in the fishing gears, the fishes were caught in small size compare to the maximum size of each species, fishing efforts are increasing, the illegal fishing gears are developing and mesh size of the net is gradually smaller in all fishing gears. Aquatic resources was declined about 50-70% comparing to 10 years ago, because of pesticide utilization, less flood in recently years, dykes construction to prevent flood for agriculture development, it caused negative impacts to aquatic resource. There were less regression between yield and various flood levels.

TÓM TẮT

Tình hình khai thác thủy sản mùa lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long được nghiên cứu từ tháng 8-12 năm 2014 ở hai khu vực thượng nguồn (TN) và giữa nguồn (GN) bao gồm bốn tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và Vĩnh Long. Nghiên cứu đã khảo sát 160 hộ khai thác thủy sản và thu mẫu cá hàng tuần bằng lưới rê và dớn trong mùa lũ ở vùng nghiên cứu. Kết quả thấy rằng mức nước trên ruộng ở vùng TN dao động 40-120 cm và GN là 30-60 cm, đã xác định được 65 loài cá ở vùng TN và GN là 40 loài. Lưới rê, dớn và lú là ngư cụ chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Kích cỡ cá khai thác rất nhỏ so với kích cỡ tối đa của loài, cường lực khai thác ngày càng cao, ngư cụ có mắt lưới nhỏ, ngư cụ bị cấm được sử dụng ngày càng nhiều. Nguồn lợi cá suy giảm khoảng 50-70% so với 10 năm trước đây, do ảnh hưởng từ thuốc bảo vệ thực vật, nước lũ ngày càng ít, đê bao ngăn lũ làm ảnh hưởng xấu đến sự phát triển nguồn lợi thủy sản. Sự tương quan giữa mức nước và năng suất khai thác là không đáng kể.

 

Các bài báo khác
(2014) Trang: 268
Tạp chí: IFS 2014, 4 th International Fisheries Symposium, at JW Marriot Hotel, Surabaya, Indonesia, October 30-31th,2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...